Резултати онлайн

15 Години СМДЛ "Медика"

PCR тест за SARS-CoV-2 - 130 лв.


Издаваме сертификати за PCR тест

за пътуване в чужбина.

Тест за COVID-19 IgM и IgG - 21 лв.

Автоматичен серологичен имунотест за

определяне на антитела IgM и IgG срещу

SARS-CoV-2 - коронавирус на Roche

diagnostics - 15 лв.

Промоции

Тематични програми с карта Медика

Цената на клиентската карта "Медика" е 5 лв. и се закупува на регистратурата на лаборатория "Медика" в гр. Велико Търново, ул. "Марно Поле" №21, гр. Габрово, ул. "Христо Смирненски" №44 и гр. Горна Оряовица, ул. "Отец Паисий" №72

Нови изследвания Real Time PCR
  • Хламидия Chlamydia trachomatis
  • Микоплазма/Уреплазма/Хламидия(M.genitalium/U.urealyticum/C.trachomatis
  • Човешки папилома вирус HPV тип 6/11
  • Човешки папилома вирус HPV тип 16/18
  • Човешки папилома вирус - високорискови типове (детекция и генотипиране на HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)

Ценности
  • Винаги точни резултати
  • Бързина и коректност
  • Дискретност и конфиденциалност
За СМДЛ "Медика"

15 Години СМДЛ "Медика"
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория "Медика" е лечебно заведение, регистрирана по закона за лечебните заведения - рег. № 0404141001