Резултати онлайн

Лаборатария Медика няма да работи на 6ти септември(сряда) и на 22,23 септември(петък и събота) 2023г.

Промоции

Тематични програми с карта Медика

Цената на клиентската карта "Медика" е 5 лв. и се закупува на регистратурата на лаборатория "Медика" в гр. Велико Търново, ул. "Марно Поле" №21, гр. Габрово, ул. "Христо Смирненски" №44 и гр. Горна Оряовица, ул. "Отец Паисий" №72

СМДЛ Медика извършва количествен тест за антитела на Roche за Anti-SARS-Cov-2 IgG отговарящ на изискванията в Заповед на МЗ № РД-01-915 от 09.11.2021 за изменение и допълнение на Заповед № РД 01-890 от 03.11.2021 г. за издаване на Удостоверение/Сертификат/ за наличие на антитела срещу SARS-Cov-2. Удостоверение се издава при стойност повече от 150 BAU/ml и е валиден 90 дни от датата на изследването.Пробата се прави от венозна кръв. Резултатите са готови в рамките на работния ден. Проби се вземат от 7.30 до 16.00 часа. Заповедта на МЗ влиза в сила от 11.11.2021 г.

Проби за PCR тестове се се вземат до 14,30 часа от понеделник до петък. Резултът е готов в 17 часа на същия ден на адрес В.Търново Марно поле 21 телефон 062614161; 0885808773

Такса за вземане на биологичен материал за PCR тест за SARS-CoV-2 - 5лв.
В събота и неделя не се работят PCR тестове

Издаваме ЦИФРОВ COVID СЕРТИФИКАТ НА ЕС(EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за пътуване в чужбина

Проби за Антигенни тестове се вземат до 17:00 часа от понеделник до петък. Резултатът е готов 2 часа след вземане на пробата на същия ден.
В събота проби за Антигенни тестове за SARS-Cov-2 се взематот 8:00 до 12:00 часа. Резултатите са готови от 12:00 – до 13:00 часа на адрес В.Търново, ул. Марно поле 21, телефон 062614161; 0885808773

Такса за вземане на биологичен материал за Антигенен тест за SARS-CoV-2 - 5 лв.
В неделя СМДЛ Медика не работи.

Кой тест за антитела към COVID-19 е най-подходящ?

Мерни единици за специфични антитела към SARS-CoV-2

Нови изследвания Real Time PCR
  • Хламидия Chlamydia trachomatis
  • Микоплазма/Уреплазма/Хламидия(M.genitalium/U.urealyticum/C.trachomatis
  • Човешки папилома вирус HPV тип 6/11
  • Човешки папилома вирус HPV тип 16/18
  • Човешки папилома вирус - високорискови типове (детекция и генотипиране на HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)
  • Телефон за контакт 062/614161
Безплатни консултации
МЦ Медика Плюс провежда безплатни консултации за пациенти с болестта на Алцхаймер.

Ценности
  • Винаги точни резултати
  • Бързина и коректност
  • Дискретност и конфиденциалност
За СМДЛ "Медика"

15 Години СМДЛ "Медика"
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория "Медика" е лечебно заведение, регистрирана по закона за лечебните заведения - рег. № 0404141001