Резултати онлайн

15 Години СМДЛ "Медика"

Уважаеми клиенти, уведомяваме ви че на 2,3 и 4 март 2019г. лабораторията няма да работи.

Заповядайте на 5 март 2019 г.

Промоции

 • FSH + Прогестерон + Естрадиол - 13 лв.

 • Vit. D + Vit. B12 - 28 лв.

 • Полово предавани болести - Хламидия IgA + Хламидия IgG + СПИН + Хепатит Б + Сифилис - 28 лв.

 • Пакет активни спортисти - ПКК - 22пок. + СУЕ + Глюкоза + Урея + Креатинин + АСАТ + АЛАТ + ГГТ + Тестостерон - 24 лв.

 • TSH + FT4 + FT3 - 15 лв.

 • TSH + FT4 + Prolactin - 17 лв.

 • TSH + FT4 + FT3 + TAT + MAT - 30 лв.

 • TSH + FT4 + FT3 + TAT - 23 лв.

 • Здравна книжка - 10 лв.

Цената на клиентската карта "Медика" е 2 лв. и се закупува на регистратурата на лаборатория "Медика" в гр. Велико Търново, ул. "Марно Поле" №21, гр. Габрово, ул. "Христо Смирненски" №44 и гр. Горна Оряовица, ул. "Отец Паисий" №72

Нови изследвания Real Time PCR
 • Хламидия Chlamydia trachomatis
 • Микоплазма/Уреплазма/Хламидия(M.genitalium/U.urealyticum/C.trachomatis
 • Човешки папилома вирус HPV тип 6/11
 • Човешки папилома вирус HPV тип 16/18
 • Човешки папилома вирус - високорискови типове (детекция и генотипиране на HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)
МЦ Медика Плюс

EMG

Ценности
 • Винаги точни резултати
 • Бързина и коректност
 • Дискретност и конфиденциалност
За СМДЛ "Медика"

15 Години СМДЛ "Медика"
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория "Медика" е лечебно заведение, регистрирана по закона за лечебните заведения - рег. № 0404141001