СМДЛ "Медика"

град Велико Търново,  ул."Марно поле"№ 21

Регистратура- телефони:  (062) 61-41-61; моби: 0885808773 РЦЗ № 0404141001

Ценоразписът е актуален към дата: 19.05.2022

СМДЛ "Медика" 
Град Велико Търново, ул."Марно поле"№ 21; Регистратура- телефони: (062) 61-41-61; моби: 0885808773 РЦЗ № 0404141001
Ценоразписът е актуален към дата: 19.05.2022 12:45:28 ч.
Схема на продажба: Платена - Стандарт, цена в брой
Хематология
ПродуктЦена
ПКК (8 параметъра)2.50 лв.
ПКК + ДКК (апаратно)4.00 лв.
Морфология на еритроцити в кръв5.00 лв.
СУЕ1.50 лв.
Ретикулоцити10.00 лв.
Еозонофили от назален секрет10.00 лв.
изработване на препарат за ДКК5.00 лв.
ПКК и ДКК микроскопски7.00 лв.
Хемоглобинови фракции/електрофореза/30.00 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Глюкоза2.50 лв.
Белтък количество в урина4.00 лв.
Холинестераза4.00 лв.
Кръвно-захарен профил6.30 лв.
Креатинин2.70 лв.
Урея2.70 лв.
Билирубин - общ2.70 лв.
Билирубин - директен2.70 лв.
Общ белтък2.70 лв.
Албумин2.70 лв.
Холестерол2.70 лв.
Холестерол - HDL3.00 лв.
Холестерол - LDL3.00 лв.
Триглицериди2.50 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c)12.00 лв.
Пикочна киселина2.70 лв.
АСАТ (GOT)2.70 лв.
АЛАТ (GPT)2.70 лв.
Креатинкиназа (КК)3.00 лв.
ГГТ2.70 лв.
Алкална фосфатаза2.70 лв.
Липаза5.00 лв.
Алфа амилаза3.50 лв.
Амилаза в урината3.50 лв.
Натрий3.50 лв.
Калий3.50 лв.
Калций2.70 лв.
Фосфати2.70 лв.
Желязо3.50 лв.
сЖСК(UIBC)2.50 лв.
Хлориди3.00 лв.
Магнезий (Mg)4.50 лв.
LDH (лактатдехидрогеназа)4.00 лв.
Фосфор в урината2.70 лв.
Йонизиран калций (Ca ++)3.50 лв.
Калций в урината2.70 лв.
Натрий и калий4.50 лв.
Аполипопротеин А15.00 лв.
ОГТТ/обременяване с глюкоза/5.00 лв.
Магнезий в урина5.00 лв.
Калий в урина5.00 лв.
Креатинин в урина5.00 лв.
Урeя и креатинин3.00 лв.
Чернодробна функция8.00 лв.
Желязо+сЖСК(UIBC)+тЖСК(TIBC)7.00 лв.
Креатининов клирънс7.00 лв.
Урини
ПродуктЦена
Урина - 10 показателя2.00 лв.
Седимент2.00 лв.
Окултни кръвоизливи5.00 лв.
Определяне на наркотици в урината30.00 лв.
Коагулация
ПродуктЦена
Време на кървене1.50 лв.
Време на съсирване1.50 лв.
Протромбинов комплекс4.00 лв.
APTT4.00 лв.
Фибриноген4.00 лв.
D- Dimer20.00 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Фекална маса за хелминти и протозои9.00 лв.
Перианален секрет7.00 лв.
Тест за трихомонас вагиналис15.00 лв.
Токсоплазмоза - IgG ECLIA17.00 лв.
Трихинелоза Ig G - РПХА17.00 лв.
Малария20.00 лв.
Ларва мигренс Ig G ELISA40.00 лв.
Ехинокококоза Ig G25.00 лв.
Изследване за паразити в телесни течности20.00 лв.
Токсоплазмоза IgM ECLIA17.00 лв.
Серология
ПродуктЦена
CRP8.00 лв.
RPR - Васерман8.00 лв.
AST - Антистрептолизинов титър8.00 лв.
Waaler Rose (RF)8.00 лв.
Paul-Bunnell (инф. мононуклеоза)8.00 лв.
Хормони
ПродуктЦена
ACTH35.00 лв.
TSH12.00 лв.
fT412.00 лв.
fT312.00 лв.
TAT16.00 лв.
Anti - TPO (MAT)15.00 лв.
Паратхормон20.00 лв.
FSH13.00 лв.
LH (Лутеинизиращ хормон)13.00 лв.
Прогестерон13.00 лв.
Естрадиол (E2)13.00 лв.
Тестостерон13.00 лв.
Пролактин13.00 лв.
Кортизол16.00 лв.
Инсулин15.00 лв.
ТАТ и МАТ22.00 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol45.00 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testo.55.00 лв.
FT3+FT4+TSH23.00 лв.
total Бета ЧХГ15.00 лв.
Ренин45.00 лв.
HOMA - IR25.00 лв.
Алдостерон в плазма /Aldosterone/38.00 лв.
Калцитонин35.00 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
CEA15.00 лв.
free PSA12.00 лв.
total PSA12.00 лв.
CA-15-315.00 лв.
CA-19-915.00 лв.
CA-12515.00 лв.
Алфа фетопротеин (AFP)15.00 лв.
PSA.freePSA,Ratio25.00 лв.
Имунология
ПродуктЦена
Алфа1 антитрипсин22.00 лв.
ANA - скрининг25.00 лв.
Алфа2 макроглобулин22.00 лв.
Алфа1 гликопротеин22.00 лв.
Антимитохондриални антитела - АМА30.00 лв.
Анти-бета2-GP-1 - IgM колич.42.00 лв.
Анти-бета2-GP-1 - IgG колич.42.00 лв.
Антигладкомускулни антитела - АГМА30.00 лв.
Анти-кардиолипин IgM30.00 лв.
Анти nRNP/Sm антитела45.00 лв.
Анти-кардиолипин IgG30.00 лв.
Анти-двойноверижни ДНК45.00 лв.
Опр.на C4 комп. на комплимента8.00 лв.
Опр. на C3 комп. на комплимента8.00 лв.
Опр.на общи IgА8.00 лв.
Опр. на общи IgG8.00 лв.
Опр. на общи IgМ8.00 лв.
ANA профил125.00 лв.
Aнти-ССР / анти цикличен цитрулинов пептид/25.00 лв.
SS-A(RO)25.00 лв.
SS-B(LA)30.00 лв.
Определяне на Ig Е17.00 лв.
Анти-Sm45.00 лв.
Анти тела с/у Scl-70 Ag22.00 лв.
Jo - 125.00 лв.
TSH - рецепторни АТ/TSHR-AB/45.00 лв.
Анти t GT IgA/ анти тъканна трансглутаминаза45.00 лв.
Анти-овариални антитела25.00 лв.
Анти-спермални антитела49.00 лв.
Антинеутрофилни антитела/ANCA40.00 лв.
MPO/pANCA/25.00 лв.
PR3/cANCA/25.00 лв.
Анти GAD 65 антитела количествен65.00 лв.
Анти Gliadin Ig G45.00 лв.
Анти Gliadin Ig A45.00 лв.
ANA профил125.00 лв.
Еозинофилен катйонен протеин ЕСР35.00 лв.
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM29.00 лв.
anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен28.00 лв.
anti-Annexin V IgM (анти анексин V) количествен28.00 лв.
anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич30.00 лв.
anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8)49.00 лв.
Високоспециализирани изследвания
ПродуктЦена
Остеокалцин18.50 лв.
Beta - CrossLaps18.50 лв.
HLA - B2740.00 лв.
Бъбречни и други конкременти10.00 лв.
Фолиева киселина19.50 лв.
Витамин B1224.50 лв.
Трансферин20.00 лв.
Лек. к-ция на Валпроева к-на20.00 лв.
Микроалбуминурия (U-ALBUMIN)9.00 лв.
Инхибин - B47.00 лв.
Хомоцистеин39.00 лв.
Прокалцитонин35.00 лв.
ROMA82.00 лв.
Тиреоглобулин (hTG)25.00 лв.
Анализ на семенна течност/спермограма/ по СЗО35.00 лв.
Vit D/25 OHVit D тотал/28.00 лв.
Антиацетилхолинови антитела / anti AChR Ig G/60.00 лв.
Феритин20.00 лв.
Феритин + Трансферин35.00 лв.
CRP+Феритин+Трансферин+Витамин D80.00 лв.
Цистатин С33.00 лв.
Вируснеутрализиращи антитела anti SARS-CoV-2 VNT41.00 лв.
NT-ProBNP42.00 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Влаг. секрет + АБ15.00 лв.
Материал от ген. с-ма15.00 лв.
Уретрален секрет + АБ15.00 лв.
Еякулат + АБ15.00 лв.
Гърлени и назоф. секрети15.00 лв.
Носен секрет + АБ15.00 лв.
Ушен секрет + АБ15.00 лв.
Друг секрет15.00 лв.
МБ диагностика на автоматизирана система Кристал25.00 лв.
Ректален секрет8.00 лв.
Носен/гърлен секрет и АБ15.00 лв.
МБ на урина и 2 АБ15.00 лв.
МБ на урина и АБ15.00 лв.
МБ на секрет от пол.с-ма и АБ15.00 лв.
Ранев материал и гной и АБ15.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и АБ15.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и 2 АБ15.00 лв.
Хемокултура15.00 лв.
Клостридиум диф. - антиген / от фецес15.00 лв.
МБ изследване на очен секрет и АБ15.00 лв.
Простатен секрет и АБ15.00 лв.
Микроскопско изследване на материал от ген. с-ма15.00 лв.
Бърз тест за стрептококи гр. "А"от секрет10.00 лв.
Хламидия Трахоматис - антиген бърз тест11.00 лв.
Бърз тест за анаеробна бактериална вагиноза15.00 лв.
Бактериол. изс. за носителство на Стафилококи9.00 лв.
Цервикален секрет+ АБ15.00 лв.
Очен секрет +АБ15.00 лв.
Имунологична диагностика на инфекциозните болести
ПродуктЦена
Мононуклеоза (EBV) IgG18.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgM18.00 лв.
Цитомегаловирус IgM18.00 лв.
Цитомегаловирус IgG18.00 лв.
Хеликобактер пилори - Ag - кач. фек. тест- CLIA27.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG - CLIA17.00 лв.
HIV антитела по ECLIA10.00 лв.
Анти HAV total17.00 лв.
Хепатит B (HBeAg)17.00 лв.
Хепатит B (anti - HBeAg)17.00 лв.
Анти HBsAg/антитела срещу HBsAg; HBsAb /17.00 лв.
HBs Ag - quant/ количествено определяне на HBs Ag/47.00 лв.
Хепатит C ( anti HCV) по ECLIA17.00 лв.
Хепатит B - анти- HB cor IgM17.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит Б (HBsAg) CLIA17.00 лв.
Анти Hb cor Ig G тотал25.00 лв.
Хепатит D /антиHDV/25.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит А (HAV)17.00 лв.
Сер. изследване на Хепатит C (HCV) ECLIA17.00 лв.
Хепатит В HBsAg+Хепатит С/HCV/+СПИН/HIV/45.00 лв.
Хепатит B /HBV/ ДНК количествен170.00 лв.
Хепатит С /HCV/ РНК - количествен220.00 лв.
Хламидия Трахоматис IgM-ELISA17.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig А /метод CLIA/17.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig G/метод CLIA/17.00 лв.
Хламидия Трахоматис - ДНК /от цервикален секрет/35.00 лв.
Хламидия пнеумоние Ig M35.00 лв.
Рубеола IgG25.00 лв.
Рубеола IgM25.00 лв.
Морбили IgM30.00 лв.
Морбили IgG30.00 лв.
Варицела зостер вирус IgM/IgG52.00 лв.
Серологично изследване на паротит30.00 лв.
Ротавирус -антиген - фекална проба10.00 лв.
Херпес симплекс тип 1IgM25.00 лв.
Херпес симплекс тип 1 IgG25.00 лв.
Херпес симплекс тип 1IgM/IgG45.00 лв.
Варицела зостер вирус/anti-VZV IgM/27.00 лв.
Варицела зостер вирус/anti-VZV IgG/27.00 лв.
Варицела зостер вирус/anti-VZV IgM+IgG/49.00 лв.
Аденовирус IgM25.00 лв.
Респираторно-сенцитиален вирус RSV IgM25.00 лв.
Ку треска - Coxiella burnetii Ig G40.00 лв.
Марсилска треска IgM45.00 лв.
Марсилска треска Ig G45.00 лв.
ХТБС - IgM антитела/anti - IgM/45.00 лв.
Коклюш B. pertussis PCR45.00 лв.
Грип тип А / В Ig M40.00 лв.
Листериоза30.00 лв.
Лептоспироза30.00 лв.
Бруцелоза30.00 лв.
Лаймска болест25.00 лв.
Микоплазма урогенитална22.00 лв.
Хеликобактер пилори Ag+Хеликобактер пилори IgG45.00 лв.
Хламидия IgA+ Хламидия IgG30.00 лв.
Туберколоза IgG - ELISA17.00 лв.
T-SPOT.TB ТЕСТ145.00 лв.
Кримска хеморагична треска ELISA45.00 лв.
HIV+Wasserman+HBsAg+HCV45.00 лв.
Ротавирус/Аденовирус10.00 лв.
Астровирус10.00 лв.
Херпес симплекс тип ІІ Ig M/ Ig G45.00 лв.
Хепатит Е (anti - HEV IgM )28.50 лв.
Хепатит Е (anti - HEV IgG)28.50 лв.
Микоплазма пнеумоние IgM30.00 лв.
Микоплазма пнеумоние IgG40.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM21.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM+ПКК +ДКК34.00 лв.
PCR - Корона вирус COVID - 19115.00 лв.
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Roche - Elecsys15.00 лв.
Тест за COVID - 19 Ig M и Ig G антитела21.00 лв.
COVID-19; Antigen ALLTEST Biotect SARS Cov-2 Ag35.00 лв.
SARS-CoV-2 Ig G, S protein VNT Roche( количествен)29.00 лв.
Бърз тест за Корона вирус -вируснеутрализиращи АТ19.00 лв.
T-SPOT TEST SARS-Cov-2 (клетъчен имунитет)280.00 лв.
Имуно-хематология
ПродуктЦена
Кръвна група и Rh фактор10.00 лв.
Титър на имунните анти-А и анти-B Ат.14.00 лв.
Специфичност и титър на еритроантитела20.00 лв.
Диференциран директен тест на Coombs10.00 лв.
Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген25.00 лв.
Алоеритроантитела с индиректен Coombs27.00 лв.
Директен тест на Coombs18.00 лв.
Определяне на слаб D А с индиректен тест на Coombs27.00 лв.
Опр. на A1 и A2 антиген3.50 лв.
Кръвни групи с-ма AB0 и Rh7.00 лв.
Патология
ПродуктЦена
Патоморф. изследване на гинекологична намазка15.00 лв.
Хистологично изследване35.00 лв.
Профили
ПродуктЦена
Пълна профилактика45.00 лв.
Стандартна профилактика35.00 лв.
Чернодробна функция - разширен24.00 лв.
Черен дроб - хепатит65.00 лв.
Бъбречна функция - разширен30.00 лв.
Бъбречна функция13.00 лв.
Хипертония28.00 лв.
Кардио29.00 лв.
Предоперативен минимум45.00 лв.
Аборт40.00 лв.
Предоперативен минимум - разширен70.00 лв.
Бременност - контрол37.00 лв.
Диабет - контрол36.00 лв.
Чернодробни ензими9.00 лв.
Липиден статус9.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgM+IgG30.00 лв.
Цитомегаловирус IgG + IgM40.00 лв.
Желязо+ЖСК5.00 лв.
Холестерол профил9.00 лв.
Остеокалцин+BetaCrossLaps32.00 лв.
Аборт - разширен33.00 лв.
Общ белтък + Албумин5.50 лв.
Билирубин общ и директен5.00 лв.
Здравна книжка13.00 лв.
Други
ПродуктЦена
Такса за вземане на биол. м-л2.50 лв.
Такса вземане на биол. материал PCR5.00 лв.
Куриерска услуга10.00 лв.
Домашно посещение10.00 лв.
Домашно посещение-профили20.00 лв.
обработка на биологичен материал5.00 лв.
АБ с 6 антибиотични диска6.00 лв.
Такса за вземане на проба за PCR или Аg COVID-195.00 лв.
Лаборатории партньори
ПродуктЦена
Токсоплaзмоза - IgM ECLIA17.00 лв.
Соматотропен хормон21.00 лв.
SHBG17.00 лв.
С пептид15.00 лв.
Свободен тестостерон35.00 лв.
Анти мюлеров хормон /АМХ/50.00 лв.
17-алфа -OH прогестерон22.00 лв.
4-androstendion19.00 лв.
DHEA-S19.00 лв.
Ренин в плазма35.00 лв.
HE - 468.00 лв.
CA 72-420.00 лв.
Cyfra 21-122.00 лв.
Бета 2 микроглобулин28.00 лв.
NSE- невронспецифична енолаза19.00 лв.
SCC28.00 лв.
Анти фосфолипидни АТ/anti APL-IgM/60.00 лв.
Анти фосфолипидни АТ/anti APL-IgG/60.00 лв.
Chlamidia psithaci / Орнитоза /45.00 лв.
Паротит/Mumps IgM/30.00 лв.
Фекален калпротектин35.00 лв.
Лабораторни консумативи
ПродуктЦена
Тампони с дървена дръжка0.50 лв.
Тампони с транспортна среда0.80 лв.
Съдчета за фекална маса0.50 лв.
Стерилни чаши за урина0.50 лв.
Вакумтейнери0.40 лв.
Игли за вакумтейнери0.40 лв.
ДНК и РНК - Диагностика
ПродуктЦена
Изследване на ДНК - Хламидия35.00 лв.
Изследване на ДНК HPV ( 6 ,11,16,18 )70.00 лв.
Изследване на ДНК-Микoплазма,Уреаплазма,Хламидия60.00 лв.
Изследване на ДНК HPV - 16, 1850.00 лв.
Изследване на ДНК HPV - 6, 1150.00 лв.
DNAHPV гeнотипиране (високорискови типове)85.00 лв.