Изследвания и цени с карта МЕДИКА

 

СМДЛ "Медика" 
Град Велико Търново, ул."Марно поле"№ 21; Регистратура- телефони: (062) 61-41-61; моби: 0885808773 РЦЗ № 0404141001
Ценоразписът е актуален към дата: 19.05.2022 12:47:34 ч.
Схема на продажба: Клиентска карта Медика, цена в брой
Хематология
ПродуктЦена
ПКК + ДКК (апаратно)0.00 лв.
ДКК и морфология на еритроцитите4.00 лв.
Морфология на еритроцити в кръв4.00 лв.
СУЕ0.80 лв.
изработване на препарат за ДКК2.50 лв.
ПКК и ДКК микроскопски5.50 лв.
Таласемия-HbA1,HbA2,HbF27.00 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Белтък количество в урина3.20 лв.
Холинестераза3.20 лв.
Кръвно-захарен профил5.10 лв.
Креатинин2.30 лв.
Урея2.30 лв.
Билирубин - общ2.30 лв.
Билирубин - директен2.30 лв.
Общ белтък2.30 лв.
Албумин2.30 лв.
Холестерол2.30 лв.
Холестерол - HDL2.50 лв.
Холестерол - LDL2.50 лв.
Триглицериди2.00 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c)9.60 лв.
Пикочна киселина2.30 лв.
АСАТ (GOT)2.30 лв.
АЛАТ (GPT)2.30 лв.
Креатинкиназа (КК)2.50 лв.
ГГТ2.30 лв.
Алкална фосфатаза2.30 лв.
Липаза4.00 лв.
Алфа амилаза2.80 лв.
Амилаза в урината2.80 лв.
Натрий2.80 лв.
Калий2.80 лв.
Калций2.30 лв.
Фосфати2.30 лв.
Желязо2.80 лв.
сЖСК(UIBC)2.30 лв.
Хлориди2.50 лв.
Магнезий (Mg)3.60 лв.
LDH (лактатдехидрогеназа)3.20 лв.
Фосфор в урината2.30 лв.
Йонизиран калций (Ca ++)3.00 лв.
Калций в урината2.30 лв.
Натрий и калий3.70 лв.
ОГТТ/обременяване с глюкоза/4.00 лв.
Магнезий в урина3.60 лв.
Калий в урина4.00 лв.
Урини
ПродуктЦена
Седимент1.60 лв.
Тест за марихуана8.00 лв.
Тест за морфин8.00 лв.
Тест за Хероин8.00 лв.
Комбиниран тест за наркотици25.00 лв.
Тест за MDMA8.00 лв.
Тест за кокаин8.00 лв.
Тест за амфетамин8.00 лв.
Тест за кодеин8.00 лв.
Коагулация
ПродуктЦена
Време на кървене1.20 лв.
Време на съсирване1.20 лв.
Протромбинов комплекс3.50 лв.
APTT3.50 лв.
Фибриноген3.50 лв.
D-Dimer17.00 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Фекална маса за хелминти и протозои7.50 лв.
Перианален секрет6.00 лв.
Тест за трихомонас вагиналис8.50 лв.
Ехинококоза РПХА15.00 лв.
Токсоплазмоза - IgG ECLIA15.00 лв.
Трихинелоза Ig G - РПХА15.00 лв.
Малария17.00 лв.
Токсоплазмоза Ig M + Токсоплазмоза Ig G25.00 лв.
Ехинокококоза Ig G15.00 лв.
Серология
ПродуктЦена
CRP6.50 лв.
RPR - Васерман6.50 лв.
AST - Антистрептолизинов титър6.50 лв.
Waaler Rose (RF)6.50 лв.
Paul-Bunnell (инф. мононуклеоза)6.50 лв.
Подарък GP
ПродуктЦена
Глюкоза.0.00 лв.
Изследване на урина с тест ленти0.00 лв.
Хормони
ПродуктЦена
TSH9.60 лв.
fT49.60 лв.
fT39.60 лв.
TAT12.00 лв.
Anti - TPO (MAT)12.00 лв.
Паратхормон16.00 лв.
FSH10.50 лв.
LH (Лутеинизиращ хормон)10.50 лв.
Прогестерон10.50 лв.
Естрадиол (E2)10.50 лв.
Тестостерон10.50 лв.
Пролактин10.50 лв.
Кортизол13.00 лв.
Инсулин12.50 лв.
FT4+TSH+ FT321.00 лв.
TAT+MAT20.00 лв.
FT4 + TSH + Prolactin25.00 лв.
LH+FSH+Estradiol27.00 лв.
LH + FSH +Prolactin+ Estradiol/E2/36.00 лв.
LH+Progesteron + Estradiol27.00 лв.
LH+FSH+E2+Prolactin36.00 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testo.45.00 лв.
TSH+FT4+FT3+TAT+MAT; ПКК;ДКК; Глюкоза;Урина - 1042.00 лв.
FT4 + TSH15.00 лв.
FT4 + FT315.00 лв.
total Бета ЧХГ12.00 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
CEA12.00 лв.
free PSA10.00 лв.
total PSA10.00 лв.
tPSA + fPSA18.00 лв.
CA-15-312.00 лв.
CA-19-912.00 лв.
СА-15.3 и СА-12520.00 лв.
CA-12512.00 лв.
Алфа фетопротеин (AFP)12.00 лв.
CEA + AFP20.00 лв.
PSA.freePSA,Ratio20.00 лв.
Високоспециализирани изследвания
ПродуктЦена
Фолиева киселина16.00 лв.
Витамин B1220.00 лв.
ROMA65.00 лв.
Тиреоглобулин (hTG)22.00 лв.
Анализ на семенна течност/спермограма/ по СЗО30.00 лв.
Vit D/25 OHVit D тотал/17.00 лв.
Феритин16.50 лв.
Феритин + Трансферин26.00 лв.
CRP+Феритин+Трансферин+Витамин D64.00 лв.
Цистатин С28.00 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Влаг. секрет + АБ12.00 лв.
Влаг. чистота10.00 лв.
Уретрален секрет + АБ12.00 лв.
Уретрален секрет + 2АБ15.00 лв.
Еякулат + АБ12.00 лв.
Гърлени и назоф. секрети12.00 лв.
Носен секрет + АБ12.00 лв.
Ушен секрет + АБ12.00 лв.
Друг секрет12.00 лв.
Ушен секрет + 2АБ15.00 лв.
Влаг. секрет + 2АБ15.00 лв.
Носен секрет + 2АБ15.00 лв.
Ректален секрет8.00 лв.
МБ на урина и АБ12.00 лв.
Ранев материал и гной и АБ12.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и АБ12.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и 2 АБ15.00 лв.
Хемокултура15.00 лв.
Клостридиум диф. - антиген / от фецес12.00 лв.
Очен секрет и АБ12.00 лв.
Простатен секрет и АБ12.00 лв.
Хламидия Трахоматис - антиген бърз тест8.00 лв.
Бърз тест за анаеробна бактериална вагиноза12.00 лв.
Бактериол. изс. за носителство на Стафилококи7.50 лв.
Цервикален секрет+ АБ13.00 лв.
Гърлен секрет и АБ12.00 лв.
Имунологична диагностика на инфекциозните болести
ПродуктЦена
Мононуклеоза (EBV) IgG15.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgM15.00 лв.
Цитомегаловирус IgM15.00 лв.
Цитомегаловирус IgG15.00 лв.
Хеликобактер пилори - Ag - кач. фек. тест- CLIA22.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG - CLIA15.00 лв.
HIV антитела по ECLIA8.00 лв.
Анти HAV total15.00 лв.
Хепатит B (HBeAg)15.00 лв.
Хепатит B (anti - HBeAg)15.00 лв.
Анти HBsAg/антитела срещу HBsAg; HBsAb /15.00 лв.
Хепатит B - анти- HB cor IgM18.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит Б (HBsAg) CLIA8.00 лв.
Анти Hb cor Ig G тотал20.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит А (HAV)15.00 лв.
Сер. изследване на Хепатит C (HCV) ECLIA12.00 лв.
Хепатит В HBsAg+Хепатит С/HCV/+СПИН/HIV/25.00 лв.
Хепатит В /HBsAg/ + Anti HBsAg + СПИН /HIV/27.00 лв.
Токсоплазмоза IgM - ECLIA15.00 лв.
Токсоплазмоза IgG - ECLIA12.00 лв.
Микоплазма хоминис15.00 лв.
Микоплазма антибиограма6.00 лв.
Хламидия Трахоматис IgM-ELISA12.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig А /метод CLIA/10.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig G/метод CLIA/10.00 лв.
Хламидия Трахоматис - ДНК /от цервикален секрет/30.00 лв.
Ротавирус -антиген - фекална проба8.00 лв.
Лаймска болест18.00 лв.
Хеликобактер пилори -антиген + Хел. пилори-АТ IgG29.00 лв.
Микоплазма урогенитална15.00 лв.
Хламидия IgA+ Хламидия IgG18.00 лв.
Туберколоза IgG - ELISA15.00 лв.
HIV+Wasserman+HBsAg+HCV30.00 лв.
Хепатит В/HbsAg/ + ХепатитС /HCV/.18.00 лв.
Хепатит В/HbsAg / и СПИН /HIV/15.00 лв.
Ротавирус/Аденовирус8.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM15.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM+ПКК +ДКК27.00 лв.
PCR - Корона вирус COVID - 1995.00 лв.
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Roche - Elecsys12.00 лв.
PCR -SARS-CoV-2 + Антитела SARS - CoV-2110.00 лв.
COVID-19; Antigen ALLTEST Biotect SARS Cov-2 Ag30.00 лв.
Бърз тест за Корона вирус -вируснеутрализиращи АТ15.00 лв.
SARS - Cov - 2 Antigen Rapid test Novatech30.00 лв.
Имуно-хематология
ПродуктЦена
Кръвна група и Rh фактор8.00 лв.
Алоеритроантитела с индиректен Coombs25.00 лв.
Директен тест на Coombs15.00 лв.
Опр. на A1 и A2 антиген3.00 лв.
Профили
ПродуктЦена
Пълна профилактика26.00 лв.
Стандартна профилактика28.00 лв.
Липиден статус7.40 лв.
Детска градина11.00 лв.
Здравна книжка11.00 лв.
Други
ПродуктЦена
Такса за вземане на биол. м-л2.50 лв.
Такса за вземане на проба за PCR или Аg COVID-195.00 лв.