Изследвания и цени с карта МЕДИКА

СМДЛ "Медика"
Град  Велико Търново,  ул."Марно поле"№ 21;  Регистратура- телефони:  (062) 61-41-61; моби: 0885808773 РЦЗ № 0404141001
Ценоразписът е актуален към дата: 05.02.2021 10:38:38 ч.
Схема на продажба: Клиентска карта Медика, цена в брой
Хематология
Продукт Цена
ПКК + ДКК (апаратно) подарък карта Медика 0.00 лв.
ДКК и морфология на еритроцитите 4.00 лв.
Морфология на еритроцити в кръв 4.00 лв.
СУЕ 0.80 лв.
изработване на препарат за ДКК 2.50 лв.
ПКК и ДКК микроскопски 5.50 лв.
Таласемия-HbA1,HbA2,HbF 27.00 лв.
Биохимия
Продукт Цена
Белтък количество в урина 3.00 лв.
Холинестераза 3.00 лв.
Кръвно-захарен профил 3.50 лв.
Креатинин 2.00 лв.
Урея 2.00 лв.
Билирубин - общ 2.00 лв.
Билирубин - директен 2.00 лв.
Общ белтък 2.00 лв.
Албумин 2.00 лв.
Холестерол 1.50 лв.
Холестерол - HDL 2.50 лв.
Холестерол - LDL 2.50 лв.
Триглицериди 1.50 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c) 9.00 лв.
Пикочна киселина 1.50 лв.
АСАТ (GOT) 1.50 лв.
АЛАТ (GPT) 1.50 лв.
Креатинкиназа (КК) 2.00 лв.
ГГТ 2.00 лв.
Алкална фосфатаза 2.00 лв.
Липаза 2.00 лв.
Алфа амилаза 2.00 лв.
Амилаза в урината 2.00 лв.
Натрий 2.00 лв.
Калий 2.00 лв.
Калций 2.00 лв.
Фосфати 2.00 лв.
Желязо 2.00 лв.
сЖСК(UIBC) 2.00 лв.
Хлориди 2.00 лв.
Магнезий (Mg) 2.00 лв.
LDH (лактатдехидрогеназа) 3.00 лв.
Фосфор в урината 2.00 лв.
Йонизиран калций (Ca ++) 3.00 лв.
Калций в урината 2.00 лв.
натрий и калий 3.50 лв.
ОГТТ/обременяване с глюкоза/ 4.00 лв.
Магнезий  в урина 2.00 лв.
Калий в урина 2.00 лв.
Урини
Продукт Цена
Седимент 1.50 лв.
Тест за марихуана 8.00 лв.
Тест за морфин 8.00 лв.
Тест за Хероин 8.00 лв.
Комбиниран тест за наркотици 25.00 лв.
Тест за  MDMA 8.00 лв.
Тест за кокаин 8.00 лв.
Тест за амфетамин 8.00 лв.
Тест за кодеин 8.00 лв.
Коагулация
Продукт Цена
Време на кървене 1.00 лв.
Време на съсирване 1.00 лв.
Протромбинов комплекс 3.50 лв.
APTT 3.50 лв.
Фибриноген 3.50 лв.
D-Dimer 20.00 лв.
Паразитология
Продукт Цена
Фекална маса за хелминти и протозои 7.50 лв.
Перианален секрет 6.00 лв.
Тест за  трихомонас вагиналис 8.50 лв.
Ехинококоза РПХА 15.00 лв.
Токсоплазмоза  - IgG  ECLIA 15.00 лв.
Трихинелоза  Ig G   - РПХА 15.00 лв.
Малария 17.00 лв.
Токсоплазмоза Ig M + Токсоплазмоза Ig G 25.00 лв.
Ехинокококоза Ig G 15.00 лв.
Серология
Продукт Цена
CRP 6.00 лв.
С реактивен протеин 6.00 лв.
RPR - Васерман 6.00 лв.
AST - Антистрептолизинов титър 6.00 лв.
Waaler Rose (RF) 6.00 лв.
Paul-Bunnell (инф. мононуклеоза) 6.00 лв.
Сифилис CLIA 6.00 лв.
Подарък карта Медика
Продукт Цена
Глюкоза. 0.00 лв.
Изследване на урина с тест ленти 0.00 лв.
Хормони
Продукт Цена
TSH 9.00 лв.
fT4 9.00 лв.
fT3 9.00 лв.
TAT 11.00 лв.
Anti - TPO (MAT) 11.00 лв.
Паратхормон 15.00 лв.
FSH 10.00 лв.
LH (Лутеинизиращ хормон) 10.00 лв.
Прогестерон 10.00 лв.
Естрадиол (E2) 10.00 лв.
Тестостерон 10.00 лв.
Пролактин 10.00 лв.
Кортизол 12.00 лв.
Инсулин 12.00 лв.
FT4+TSH+ FT3 21.00 лв.
TAT+MAT 20.00 лв.
FT4 + TSH + Prolactin 25.00 лв.
LH+FSH+Estradiol 27.00 лв.
LH + FSH +Prolactin+ Estradiol/E2/ 36.00 лв.
LH+Progesteron + Estradiol 27.00 лв.
LH+FSH+E2+Prolactin 36.00 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testo. 45.00 лв.
TSH+FT4+FT3+TAT+MAT; ПКК;ДКК; Глюкоза;Урина - 10 42.00 лв.
FT4 + TSH 15.00 лв.
FT4 + FT3 15.00 лв.
total Бета ЧХГ 10.00 лв.
Туморни маркери
Продукт Цена
CEA 12.00 лв.
free PSA 10.00 лв.
total PSA 10.00 лв.
tPSA + fPSA 18.00 лв.
CA-15-3 12.00 лв.
CA-19-9 12.00 лв.
СА-15.3 и СА-125 20.00 лв.
CA-125 12.00 лв.
Алфа фетопротеин (AFP) 12.00 лв.
CEA + AFP 20.00 лв.
Високоспециализирани изследвания
Продукт Цена
ROMA 65.00 лв.
Тиреоглобулин (hTG) 22.00 лв.
Анализ на семенна течност/спермограма/ по СЗО 30.00 лв.
Vit D/25 OHVit D тотал/ 17.00 лв.
Феритин + Трансферин 26.00 лв.
CRP+Феритин+Трансферин+Витамин D 60.00 лв.
Цистатин С 28.00 лв.
Микробиология
Продукт Цена
Влаг. секрет + АБ 12.00 лв.
Влаг. чистота 10.00 лв.
Уретрален секрет + АБ 12.00 лв.
Уретрален секрет + 2АБ 15.00 лв.
Еякулат + АБ 12.00 лв.
Гърлени и назоф. секрети 12.00 лв.
Носен секрет + АБ 12.00 лв.
Ушен секрет + АБ 12.00 лв.
Друг секрет 12.00 лв.
Ушен секрет + 2АБ 15.00 лв.
Влаг. секрет + 2АБ 15.00 лв.
Носен секрет + 2АБ 15.00 лв.
Ректален секрет 8.00 лв.
МБ на урина и АБ 12.00 лв.
Ранев материал и гной и АБ 12.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и АБ 12.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и 2 АБ 15.00 лв.
Хемокултура 15.00 лв.
Клостридиум диф. - антиген / от фецес 12.00 лв.
Очен секрет и АБ 12.00 лв.
Простатен секрет и АБ 12.00 лв.
Хламидия Трахоматис - антиген бърз тест 8.00 лв.
Бърз тест за анаеробна бактериална вагиноза 12.00 лв.
Бактериол. изс.  за носителство на Стафилококи 7.50 лв.
Цервикален секрет+ АБ 13.00 лв.
Гърлен секрет и АБ 12.00 лв.
Имунологична диагностика на инфекциозните болести
Продукт Цена
Мононуклеоза (EBV) IgG 15.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgM 15.00 лв.
Цитомегаловирус IgM 15.00 лв.
Цитомегаловирус IgG 15.00 лв.
Хеликобактер пилори - Ag - кач.  фек. тест- CLIA 22.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG - CLIA 15.00 лв.
HIV  антитела по ECLIA 8.00 лв.
Анти HAV total 15.00 лв.
Хепатит B (HBeAg) 15.00 лв.
Хепатит B (anti - HBeAg) 15.00 лв.
Анти HBsAg 15.00 лв.
Хепатит B - анти- HB cor IgM 18.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит Б (HBsAg) CLIA 8.00 лв.
Анти Hb cor Ig G тотал 20.00 лв.
Сер. изследване на Хепатит C (HCV) ECLIA 12.00 лв.
Хепатит В HBsAg+Хепатит С/HCV/+СПИН/HIV/ 25.00 лв.
Хепатит В /HBsAg/ + Anti HBsAg + СПИН /HIV/ 27.00 лв.
Токсоплазмоза IgM - ECLIA 15.00 лв.
Токсоплазмоза IgG - ECLIA 12.00 лв.
Микоплазма хоминис 15.00 лв.
Микоплазма антибиограма 6.00 лв.
Хламидия  Трахоматис IgM-ELISA 12.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig А /метод  CLIA/ 10.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig G/метод  CLIA/ 10.00 лв.
Хламидия Трахоматис - ДНК  /от цервикален секрет/ 30.00 лв.
Ротавирус -антиген - фекална проба 8.00 лв.
Лаймска болест 18.00 лв.
Хеликобактер пилори -антиген + Хел. пилори-АТ IgG 29.00 лв.
Микоплазма урогенитална 15.00 лв.
Хламидия IgA+ Хламидия IgG 18.00 лв.
Туберколоза IgG - ELISA 15.00 лв.
HIV+Wasserman+HBsAg+HCV 30.00 лв.
Хепатит В/HbsAg/ + ХепатитС /HCV/. 18.00 лв.
Хепатит В/HbsAg / и СПИН /HIV/ 15.00 лв.
Ротавирус/Аденовирус 8.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM 21.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM+CRP+ПКК +ДКК 27.00 лв.
Тест за COVID - 19 - IgM /IgG антитела 23.00 лв.
PCR - Корона вирус COVID - 19 95.00 лв.
Anti-SARS-CoV-2 15.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 Ig M и Ig G антитела 21.00 лв.
PCR -SARS-CoV-2 + Антитела SARS - CoV-2 110.00 лв.
COVID-19 Ag /Антиген/ 30.00 лв.
Имуно-хематология
Продукт Цена
Кръвна група и Rh фактор 8.00 лв.
Алоеритроантитела с индиректен Coombs 25.00 лв.
Директен тест на Coombs 15.00 лв.
Опр. на A1 и A2 антиген 3.00 лв.
Профили
Продукт Цена
Пълна профилактика 25.00 лв.
Стандартна профилактика 18.00 лв.
Липиден статус 6.00 лв.
Детска градина 11.00 лв.
Здравна книжка 11.00 лв.
Други
Продукт Цена
Такса за вземане на биол. м-л 2.50 лв.
Такса вземане на биол. материал PCR 5.00 лв.