В лаборатория  Медика – В.Търново предлага автоматичен серологичен имунотест за едновременно определяне на IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2 – коронавирус, на фирма Roche diagnostica  причиняващ COVID-19.

  Теста Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) открива в ранен стадий наличието на  антитела или тяхната липса, след което да се проследи имунният статус на пациента на всеки 14 дни. Това дава възможност на завърналите се на работа служители и работници и работодателите да са спокойни по отношение на епидемиологичната обстановка във фирмата. Тестът е на цена 15 лв., което го прави приемлив за всеки. Теста се  извършва от кръвна проба, като резултатите са готови в рамките на работния ден.

Положителните проби се доуточняват с PCR методика и специфични антитела при желание от пациента.

Серологичният имунотест Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е ин-витро тест, използващ човешки серум и плазма за откриване на антитела (включително IgG) и определяне на имунната реакция на организма към SARS-CoV-2 - коронавирус, причиняващ COVID-19. Тестът е с CE маркировка.

 Тестът Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) открива антитела в кръвта на човек, които се повишават при среща с вируса, причиняващ COVID-19. Тестването на антитела с този тест идентифицира с голяма точност (99.81% специфичност) лицата, които вече са били изложени на вируса (и при безсимптомно носителство на вируса) и следователно може да имат  имунитет към него.

Серологичния имунотест Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) има 100% чувствителност (14 дни след PCR потвърждение) и 99,81% специфичност към антителата, свързани с SARS-CoV-2. Високата специфичност на теста е от решаващо значение, за да се определи надеждно дали човек е бил изложен на вируса и дали е развил антитела.Този тест за антитела   открива високо-специфично антитела срещу SARS-CoV-2, без кръстосана реактивност към други корона вируси.

Серологичният имунотест Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) може да се използва при масов скрининг за оценка на разпространението на вируса и състоянието на епидемиологичната картина при дадена популация (по-голямата част от заразените пациенти са безсимптомни).

Високата специфичност на Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е постигната чрез оптимално избрания таргет антиген Nucleocapsid, който съгласно проучванията корелира с неутрализиращите антитела, които се появяват във възстановителна фаза. Неутрализиращите антитела са тези, които инхибират вируса и осигуряват  предполагаемия клиничен имунитет. Нивата и хронологичният ред на появата на двата типа антитела IgM и IgG са силно променливи, подкрепящи смисъла от анализа на тези антитела едновременно. Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е създаден да открива само зрели антитела, с висок афинитет, включително неутрализиращи антитела, с което намалява възможността за кръстосана реактивност и риск от неспецифично откриване на незрели антитела IgG.