Вирус неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT)

Този тест се отличава от предходните по това, че дава представа за биологичната активност на придобитите по естествен начин /в резултат на преболедуване / или след ваксинация антитела. За разлика от количествените тестове за вирус неутрализиращи антитела, които измерват антителните молекули, този тест оценява колко ефективни са те при блокиране на разпространението на вируса и дали осигуряват необходимата защита на организма. От всички вирус неутрализиращи антитела, най-силна блокираща способност имат тези, които са насочени към един малък участък от спайк протеина, отговорен за свързването му с АСЕ2 рецепторите в дихателните пътища. Той се нарича рецептор свързващ участък /RBD/. С този тест се определя точно тяхната неутрализираща активност.

Тестта се прилага когато е необходимо:

преболедували инфекцията, при които количествено са установени IgG антитела, за да се определи тяхната функционалност.

Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция. 

1. Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина и оценка на ваксиналния отговор.

2. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.

3.  Подходящ е за определяне на количеството антитела при желаещи да станат донори на конвалесцентна плазма. Резултатът е готов след 10 дни.