СМДЛ "Медика"

град Велико Търново,  ул."Марно поле"№ 21

Регистратура- телефони:  (062) 61-41-61; моби: 0885808773 РЦЗ № 0404141001

Ценоразписът е актуален към дата: 14.03.2024

СМДЛ "Медика" 
Град Велико Търново, ул."Марно поле"№ 21; Регистратура- телефони: (062) 61-41-61; моби: 0885808773 РЦЗ № 0404141001
Ценоразписът е актуален към дата: 14.03.2024 10:04:41
Схема на продажба: Платена - Стандарт, цена в брой
Хематология
ПродуктЦена
ПКК (8 параметъра)5.00 лв.
ПКК + ДКК (апаратно)5.00 лв.
Морфология на еритроцити в кръв6.00 лв.
СУЕ2.00 лв.
Ретикулоцити12.00 лв.
Еозонофили от назален секрет12.00 лв.
изработване на препарат за ДКК6.00 лв.
ПКК и ДКК микроскопски9.00 лв.
Хемоглобинови фракции/електрофореза/35.00 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Глюкоза3.00 лв.
Белтък количество в урина5.00 лв.
Холинестераза5.00 лв.
Кръвно-захарен профил7.30 лв.
Креатинин3.00 лв.
Урея3.00 лв.
Билирубин - общ3.00 лв.
Билирубин - директен3.00 лв.
Общ белтък3.00 лв.
Албумин3.00 лв.
Холестерол3.00 лв.
Холестерол - HDL4.00 лв.
Холестерол - LDL4.00 лв.
Триглицериди3.00 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c)14.00 лв.
Пикочна киселина3.00 лв.
АСАТ (GOT)4.00 лв.
АЛАТ (GPT)4.00 лв.
Креатинкиназа (КК)4.00 лв.
ГГТ4.00 лв.
Алкална фосфатаза4.00 лв.
Алфа амилаза4.50 лв.
Липаза6.00 лв.
Амилаза в урината4.50 лв.
Натрий4.50 лв.
Калий4.50 лв.
Калций4.00 лв.
Фосфати4.50 лв.
Желязо5.00 лв.
сЖСК(UIBC)5.00 лв.
Хлориди4.50 лв.
Магнезий (Mg)4.50 лв.
LDH (лактатдехидрогеназа)4.00 лв.
Фосфор в урината4.50 лв.
Йонизиран калций (Ca ++)5.90 лв.
Калций в урината4.50 лв.
Натрий и калий7.00 лв.
Аполипопротеин А15.00 лв.
ОГТТ/обременяване с глюкоза/7.50 лв.
Магнезий в урина5.00 лв.
Калий в урина5.00 лв.
Креатинин в урина5.00 лв.
Урeя и креатинин4.00 лв.
Чернодробна функция10.00 лв.
Желязо+сЖСК(UIBC)+тЖСК(TIBC)8.00 лв.
Креатининов клирънс7.00 лв.
Урини
ПродуктЦена
Урина - 10 показателя3.00 лв.
Седимент4.00 лв.
Окултни кръвоизливи7.00 лв.
Определяне на наркотици в урината35.00 лв.
Коагулация
ПродуктЦена
Време на кървене3.00 лв.
Време на съсирване3.40 лв.
Протромбинов комплекс5.50 лв.
APTT5.00 лв.
Фибриноген5.40 лв.
D- Dimer22.00 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Фекална маса за хелминти и протозои12.00 лв.
Перианален секрет9.50 лв.
Токсоплазмоза - IgG ECLIA19.80 лв.
Трихинелоза Ig G19.80 лв.
Малария40.00 лв.
Ларва мигренс Ig G ELISA -Токсокароза40.00 лв.
Ехинокококоза Ig G25.00 лв.
Изследване за паразити в телесни течности20.00 лв.
Токсоплазмоза IgM ECLIA19.80 лв.
Изслеване на паразити с обогатителни методи20.00 лв.
Токсоплaзмоза - IgM ECLIA19.80 лв.
Серология
ПродуктЦена
CRP8.00 лв.
RPR - Васерман8.00 лв.
AST - Антистрептолизинов титър8.00 лв.
Waaler Rose (RF)8.00 лв.
Paul-Bunnell (инф. мононуклеоза)8.00 лв.
Хормони
ПродуктЦена
TSH13.00 лв.
fT413.00 лв.
fT313.00 лв.
TAT17.00 лв.
Anti - TPO (MAT)18.00 лв.
Паратхормон21.00 лв.
FSH14.80 лв.
LH (Лутеинизиращ хормон)14.80 лв.
Прогестерон14.80 лв.
Естрадиол (E2)14.80 лв.
Тестостерон14.80 лв.
Пролактин14.80 лв.
Кортизол17.00 лв.
Инсулин15.00 лв.
FT4+TSH+ FT333.00 лв.
TAT+MAT29.00 лв.
FT4 + TSH + Prolactin36.00 лв.
LH+FSH+Estradiol36.00 лв.
LH + FSH +Prolactin+ Estradiol/E2/46.00 лв.
ТАТ и МАТ29.00 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol45.00 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testo.55.00 лв.
FT3+FT4+TSH33.00 лв.
FT4 + TSH21.00 лв.
total Бета ЧХГ15.00 лв.
HOMA - IR25.00 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
CEA18.00 лв.
free PSA18.00 лв.
total PSA18.00 лв.
tPSA + fPSA30.00 лв.
CA-15-318.00 лв.
CA-19-918.00 лв.
CA-12518.00 лв.
Алфа фетопротеин (AFP)18.00 лв.
PSA.freePSA,Ratio28.00 лв.
Имунология
ПродуктЦена
Алфа1 антитрипсин42.00 лв.
Алфа2 макроглобулин42.00 лв.
Алфа1 гликопротеин42.00 лв.
Антимитохондриални антитела - АМА/anti AMA - M2/30.00 лв.
Анти-бета2-GP-1 - IgM колич.42.00 лв.
Анти-бета2-GP-1 - IgG колич.42.00 лв.
Антигладкомускулни антитела - АГМА30.00 лв.
Анти-кардиолипин IgM30.00 лв.
Анти nRNP/Sm антитела45.00 лв.
Анти-кардиолипин IgG30.00 лв.
Анти-двойноверижни ДНК45.00 лв.
Опр.на C4 комп. на комплимента8.00 лв.
Опр. на C3 комп. на комплимента8.00 лв.
Опр.на общи IgА8.00 лв.
Опр. на общи IgG8.00 лв.
Опр. на общи IgМ8.00 лв.
ANA профил125.00 лв.
Aнти-ССР / анти цикличен цитрулинов пептид/25.00 лв.
SS-A(RO)25.00 лв.
SS-B(LA)30.00 лв.
Определяне на Ig Е Total20.00 лв.
Анти-Sm45.00 лв.
Анти тела с/у Scl-70 Ag32.00 лв.
Jo - 125.00 лв.
TSH - рецепторни АТ/TSHR-AB/45.00 лв.
Анти t GT IgA/ анти тъканна трансглутаминаза45.00 лв.
Анти-овариални антитела25.00 лв.
Анти-спермални антитела49.00 лв.
Антинеутрофилни антитела/ANCA40.00 лв.
MPO/pANCA/25.00 лв.
PR3/cANCA/25.00 лв.
Анти GAD 65 антитела количествен75.00 лв.
Анти Gliadin Ig G45.00 лв.
Анти Gliadin Ig A45.00 лв.
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM29.00 лв.
anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен28.00 лв.
anti-Annexin V IgM (анти анексин V) количествен28.00 лв.
anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич30.00 лв.
anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8)49.00 лв.
Анти-MCV / антитела срущу цитрулиниран виментин/38.00 лв.
Високоспециализирани изследвания
ПродуктЦена
Beta - CrossLaps22.50 лв.
Бъбречни и други конкременти10.00 лв.
Фолиева киселина19.50 лв.
Витамин B1224.50 лв.
Трансферин20.00 лв.
Микроалбуминурия (U-ALBUMIN)9.00 лв.
ROMA82.00 лв.
Тиреоглобулин (hTG)25.00 лв.
Анализ на семенна течност/спермограма/ по СЗО35.00 лв.
Vit D/25 OH/Vit D тотал/28.00 лв.
Феритин/Feritin/20.00 лв.
Феритин + Трансферин35.00 лв.
Витамин D+SARS Cov-2 IgG S proteinVNT Roche-колич55.00 лв.
Вируснеутрализиращи антитела anti SARS-CoV-2 VNT41.00 лв.
NT-ProBNP42.00 лв.
С пептид15.00 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Влаг. секрет + АБ17.00 лв.
Материал от ген. с-ма17.00 лв.
Цервикален секрет+ АБ17.00 лв.
Уретрален секрет + АБ17.00 лв.
Еякулат + АБ17.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и 2 АБ22.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и АБ17.00 лв.
Гърлени и назоф. секрети17.00 лв.
Носен/гърлен секрет и АБ17.00 лв.
Бърз тест за стрептококи гр. "А"от секрет13.00 лв.
Носен секрет + АБ17.00 лв.
Ушен секрет + АБ17.00 лв.
МБ на урина и АБ17.00 лв.
МБ на урина и 2 АБ22.00 лв.
Ректален секрет8.00 лв.
Клостридиум диф. - антиген / от фецес17.00 лв.
Друг секрет17.00 лв.
МБ на секрет от пол.с-ма и АБ17.00 лв.
Ранев материал и гной и АБ17.00 лв.
МБ изследване на очен секрет и АБ17.00 лв.
Простатен секрет и АБ17.00 лв.
Хемокултура17.00 лв.
МБ диагностика на автоматизирана система Кристал25.00 лв.
Микроскопско изследване на материал от ген. с-ма17.00 лв.
Хламидия Трахоматис - антиген бърз тест17.00 лв.
Бърз тест за анаеробна бактериална вагиноза17.00 лв.
Гонорея антиген бърз тест15.00 лв.
Бактериол. изс. за носителство на Стафилококи11.00 лв.
Очен секрет +АБ17.00 лв.
Кампилобактер антиген - фецес14.00 лв.
Тест за трихомонас вагиналис15.00 лв.
Имунологична диагностика на инфекциозните болести
ПродуктЦена
Мононуклеоза (anti-EBV) IgG18.00 лв.
Мононуклеоза (anti-EBV) IgM18.00 лв.
Цитомегаловирус ( anti - CMV ) IgM18.00 лв.
Цитомегаловирус ( anti - CMV ) IgG18.00 лв.
Хеликобактер пилори - Ag - кач. фек. тест- CLIA33.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG - CLIA19.80 лв.
HIV антитела по ECLIA10.00 лв.
Анти HAV total17.00 лв.
Хепатит B (HBeAg)21.00 лв.
Хепатит B (anti - HBeAg)21.00 лв.
Анти HBsAg/антитела срещу HBsAg; HBsAb /21.00 лв.
HBs Ag - quant/ количествено определяне на HBs Ag/47.00 лв.
Хепатит C ( anti HCV) по ECLIA17.00 лв.
Хепатит B - анти- HB cor IgM21.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит Б (HBsAg) CLIA17.00 лв.
Анти Hb cor Ig G тотал25.00 лв.
Хепатит D /антиHDV/25.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит А (HAV)17.00 лв.
Сер. изследване на Хепатит C (HCV) ECLIA19.00 лв.
Хепатит В HBsAg+Хепатит С/HCV/+СПИН/HIV/45.00 лв.
Хепатит B /HBV/ ДНК количествен170.00 лв.
Хепатит С /HCV/ РНК - количествен220.00 лв.
Токсоплазмоза IgM - ECLIA18.00 лв.
Хламидия Трахоматис IgM-ELISA18.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig А /метод CLIA/18.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig G/метод CLIA/18.00 лв.
Хламидия Трахоматис - ДНК /от цервикален секрет/45.00 лв.
Chlamydia Pneumoniae IgM40.00 лв.
Хламидия пнеумоние IgG40.00 лв.
Хламидия пнеумоние Ig M40.00 лв.
Рубеола(Rubella) IgG25.00 лв.
Рубеола IgM25.00 лв.
Морбили IgM35.00 лв.
Морбили IgG35.00 лв.
Варицела зостер вирус IgM/IgG52.00 лв.
Серологично изследване на паротит35.00 лв.
Ротавирус -антиген - фекална проба10.00 лв.
Херпес симплекс тип 1( anti-HSV 1) IgM28.00 лв.
Херпес симплекс тип 1 ( anti - HSV-1) IgG28.00 лв.
Херпес симплекс тип 1IgM/IgG45.00 лв.
Варицела зостер вирус/anti-VZV IgM/27.00 лв.
Варицела зостер вирус/anti-VZV IgG/27.00 лв.
Варицела зостер вирус/anti-VZV IgM+IgG/49.00 лв.
Аденовирус IgM25.00 лв.
Респираторно-сенцитиален вирус RSV IgM25.00 лв.
Ку треска - Coxiella burnetii Ig G51.00 лв.
Марсилска треска( R. conori) IgM45.00 лв.
Марсилска треска ( R. conori) Ig G45.00 лв.
ХТБС - IgM антитела/anti - IgM/45.00 лв.
ХТБС Ig G антитела /anti Ig G/45.00 лв.
Коклюш B. pertussis PCR45.00 лв.
Грип А/В (Influenza A/B)15.00 лв.
Грип А /anti Influ A Ig M/40.00 лв.
Грип В /anti Influ B Ig M/40.00 лв.
Бруцелоза30.00 лв.
Листериоза30.00 лв.
Лептоспироза Ig M ECLIA37.00 лв.
Лаймска болест35.00 лв.
Микоплазма урогенитална22.00 лв.
Хеликобактер пилори Ag+Хеликобактер пилори IgG45.00 лв.
Хламидия IgA+ Хламидия IgG30.00 лв.
Туберколоза IgG - ELISA17.00 лв.
T-SPOT.TB ТЕСТ145.00 лв.
Кримска хеморагична треска ELISA45.00 лв.
HIV+Wasserman+HBsAg+HCV45.00 лв.
Ротавирус/Аденовирус15.00 лв.
Астровирус15.00 лв.
Херпес симплекс тип ІІ Ig M/ Ig G45.00 лв.
Хепатит Е (anti - HEV IgM )28.50 лв.
Хепатит Е (anti - HEV IgG)28.50 лв.
Микоплазма пнеумоние IgM30.00 лв.
Микоплазма пнеумоние IgG40.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM21.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM+ПКК +ДКК34.00 лв.
PCR - Корона вирус COVID - 19115.00 лв.
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Roche - Elecsys15.00 лв.
Тест за COVID - 19 Ig M и Ig G антитела21.00 лв.
COVID-19; Antigen ALLTEST Biotect SARS Cov-2 Ag35.00 лв.
SARS-CoV-2 Ig G, S protein VNT Roche( количествен)29.00 лв.
Бърз тест за Корона вирус -вируснеутрализиращи АТ19.00 лв.
T-SPOT TEST SARS-Cov-2 (клетъчен имунитет)280.00 лв.
Токсокароза(L. migrans vis.) Westerrn blot IgG82.00 лв.
Респираторно-есенциален вирус(RSV) Антиген15.00 лв.
SARS-Cov-2 & Influenza A/B & RSV -Антиген30.00 лв.
Имуно-хематология
ПродуктЦена
Кръвна група и Rh фактор15.00 лв.
Титър на имунните анти-А и анти-B Ат.18.00 лв.
Специфичност и титър на еритроантитела25.00 лв.
Диференциран директен тест на Coombs15.00 лв.
Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген30.00 лв.
Алоеритроантитела с индиректен Coombs35.00 лв.
Директен тест на Coombs22.00 лв.
Определяне на слаб D А с индиректен тест на Coombs35.00 лв.
Опр. на A1 и A2 антиген6.00 лв.
Кръвни групи с-ма AB0 и Rh15.00 лв.
Патология
ПродуктЦена
Патоморф. изследване на гинекологична намазка28.00 лв.
Хистологично изследване50.00 лв.
Профили
ПродуктЦена
Пълна профилактика55.00 лв.
Стандартна профилактика45.00 лв.
Чернодробна функция - разширен24.00 лв.
Черен дроб - хепатит65.00 лв.
Бъбречна функция - разширен30.00 лв.
Бъбречна функция13.00 лв.
Хипертония28.00 лв.
Кардио29.00 лв.
Предоперативен минимум45.00 лв.
Аборт40.00 лв.
Предоперативен минимум - разширен70.00 лв.
Бременност - контрол37.00 лв.
Диабет - контрол36.00 лв.
Чернодробни ензими10.00 лв.
Липиден статус10.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgM+IgG30.00 лв.
Цитомегаловирус IgG + IgM40.00 лв.
Желязо+ЖСК5.00 лв.
Холестерол профил10.00 лв.
Остеокалцин+BetaCrossLaps32.00 лв.
Аборт - разширен33.00 лв.
Общ белтък + Албумин7.50 лв.
Билирубин общ и директен6.00 лв.
Здравна книжка15.00 лв.
Други високоспециализирани изследвания
ПродуктЦена
Соматотропен хормон21.00 лв.
ACTH35.00 лв.
Ренин в плазма45.00 лв.
Ренин45.00 лв.
Алдостерон в плазма /Aldosterone/38.00 лв.
Калцитонин45.00 лв.
SHBG25.00 лв.
Свободен тестостерон25.00 лв.
Свободен тестостерон - профил48.00 лв.
Анти мюлеров хормон /АМХ/50.00 лв.
Инхибин - B47.00 лв.
17-алфа -OH прогестерон22.00 лв.
4-androstendion19.00 лв.
DHEA-S19.00 лв.
HE - 468.00 лв.
CA 72-422.00 лв.
Cyfra 21-128.00 лв.
Бета 2 микроглобулин28.00 лв.
NSE- невронспецифична енолаза28.00 лв.
SCC28.00 лв.
Хомоцистеин39.00 лв.
Еозинофилен катйонен протеин ЕСР35.00 лв.
Фекален калпротектин40.00 лв.
ANA - скрининг28.00 лв.
ANA профил125.00 лв.
Анти фосфолипидни АТ/anti APL-IgM/60.00 лв.
Анти фосфолипидни АТ/anti APL-IgG/60.00 лв.
Chlamidia psithaci / Орнитоза /45.00 лв.
Паротит/Mumps IgM/30.00 лв.
Антитела тъкънна трансглутаминаза Anti - ttG IgG39.00 лв.
Anti DGP -анти деаминиран глиадинов пептид IgG+IgA52.00 лв.
Цинк/Zn/29.00 лв.
Селен /Se/34.00 лв.
Олово в кръв /Pb/43.00 лв.
Живак43.00 лв.
Арсен в урина /IR/50.00 лв.
Мед /Cu/30.00 лв.
Кадмий50.00 лв.
Цистатин С35.00 лв.
Прокалцитонин ( РСТ)35.00 лв.
Антиацетилхолинови антитела / anti AChR Ig G/60.00 лв.
Лек. к-ция на Валпроева к-на20.00 лв.
Остеокалцин22.50 лв.
HLA - B2740.00 лв.
Литий25.00 лв.
Други
ПродуктЦена
Такса за вземане на биологичен материал2.50 лв.
Обезвреждане на биологични отпадъци/екарисаж/1.00 лв.
Такса вземане на биол. материал PCR5.00 лв.
Куриерска услуга10.00 лв.
Домашно посещение10.00 лв.
Домашно посещение-профили20.00 лв.
Обработка на биологичен материал7.00 лв.
АБ с 6 антибиотични диска8.00 лв.
Такса за вземане на проба за PCR или Аg COVID-195.00 лв.
Лабораторни консумативи
ПродуктЦена
Тампони с дървена дръжка1.00 лв.
Тампони с транспортна среда1.00 лв.
Съдчета за фекална маса1.00 лв.
Стерилни чаши за урина1.00 лв.
Вакумтейнери0.40 лв.
Игли за вакумтейнери0.40 лв.
ДНК и РНК - Диагностика
ПродуктЦена
Изследване на ДНК - Хламидия35.00 лв.
Изследване на ДНК HPV ( 6 ,11,16,18 )70.00 лв.
Изследване на ДНК-Микoплазма,Уреаплазма,Хламидия60.00 лв.
Изследване на ДНК HPV - 16, 1850.00 лв.
Изследване на ДНК HPV - 6, 1150.00 лв.
DNAHPV гeнотипиране (високорискови типове)85.00 лв.