Мерни единици за специфични антитела към SARS-CoV-2

Уважаеми пациенти,

Съгласно препоръките на Световната здравна организация /СЗО/ тестовете за доказване на специфични антитела към SARS-CoV-2 трябва да се актуализират към първия Международен стандарт (IS) . Целта на приравняването на получените стойности към стандарта е проследимост на резултатите във времето и възможност за сравнение между различните анализатори и лаборатории. Новите стойности се изразявaт в BAU/ml (Binding Antibody Units).

За пациенти направили изследване в СМДЛ Медика да имат впредвид, че резултата се приравнява към BAU/ml по следния начин:

  •  DiaSorin: AU/ml х 2.6 = BAU/ml
  •  Roche: AU/ml х 0.97 = BAU/ml

        .     Последните научни изследвания определят стойности от 120 – 130 U/ml антитела за добър постваксинален/или след преболедуване/ имунен отговор. Референтни граници над 0.80 U/ml положителен, под 0.80 U/ml отрицателен. Специфичните мерни единици U/ml на производителя за Elecsys ® Анти-SARS-CoV-2 S имат отлична корелация  със СЗО Международен стандарт за Анти-SARS-CoV-2 Ig с Коефициент на корелация на Пиърсън: r = 0,9996, поради което Elecsys ® Anti-SARS-CoV-2 S анализ, специфичен за U / ml, може да се счита за еквивалентен на BAU / ml от първия международен стандарт на СЗО за анти-SARS-CoV-2 имуноглобулин.

Резултати получени в СМДЛ Медика в AU/ml от анализаторите на DiaSorin следва да се умножат с фактор 2.6, за да се конвертират в BAU/ml :

                            AU/ml х 0.97 = BAU/ml

Новите щамове на SARS-CoV-2, доказани  в Обединеното Кралство, Южна Африка и Бразилия се детектират с  теста.