T-SPOT.COVID тест за клетъчен имунитет

T-SPOT.COVID тест

Какво представлява T-SPOT.COVID тестът?

Новият T-SPOT.COVID тест е разработен с помощта на стандартизирана T-SPOT технология, и е предназначен за идентифициране на индивиди с адаптивен Т- клетъчен имунен отговор към SARS-CoV-2. Изброяват се ефекторните Т клетки, отговарящи на стимулация с два отделни пептидни пула, получени от SARS-CoV-2 Spike (S) и нуклеокапсиден (N) протеин.

С T-SPOT.COVID се измерва силата на Т-клетъчния отговор, а наличието на специфични SARS-CoV-2 Т клетки може да бъде свързано със защита от COVID-19.

В T-SPOT.COVID теста са стандартизирани броят на клетките и условията на култивиране, като са премахнати серумните фактори, които биха могли да повлияят неблагоприятно резултатите. Тестът е с висока чувствителност и специфичност.

T-SPOT.COVID тестът може да се използва заедно със серологичните тестове при клиничната оценка на лица, които са със съмнение за COVID-19, но са SARS-CoV-2 PCR- отрицателни. Може да се прилага както при преболедувалии, така и при ваксинирани лица.

Положителният резултат от теста показва, че пробата съдържа ефекторни Т клетки, сенсибилизирани към SARS-CoV-2. Изключително вероятно е те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2.

Отрицателният резултат от теста показва, че не са открити ефекторни Т клетки, сенсибилизирани към SARS-CoV-2 и следователно е малко вероятно те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2.

Какво трябва да зная за изследването?

Работи се с венозна кръв.

Пробовземането се извършва в понеделник и вторник, от 9.00 до 12:00 ч.,

Кога ще получа резултатите?

Резултатите се получават в петък след 16.00ч. и  ги получавате он-лайн

Колко струва изследването и какво включва цената?

Цената за проведен T-SPOT.COVID тест е 280 лева и включва допълнителна консултация при получаване на резултата от доц. д-р Румяна Маркова, която е първият лииензиран от Oxford Immunotec Global специалист в България за провеждане на T.Spot тестове.